Bài 1: Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Nếu các bạn muốn làm SEO, muốn làm cho những từ khóa nằm ở vị trí thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm thì phải hiểu rõ cách thức hoạt động của các công cụ tìm kiếm.

Nội dung chính

  • Thu thập thông tin
  • Làm thế nào công cụ tìm kiếm xác định sự liên quan và độ phổ biến?
  • Video clip của Matt Cutts – kỹ sử trưởng của dự án chống SPAM từ Google, nói về cách thức hoạt động của công cụ tìm kiếm.

Bài 1: Công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?
5 (100%) 1 vote
0