Bài 2: “Họ” sử dụng công cụ tìm kiếm ra sao?

Yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một chiến lược SEO thành công là phải đồng cảm với đối tượng mục tiêu. Khi chúng ta hiểu rõ những gì đối tượng mục tiêu đang tìm kiếm thì chúng ta có thể tiếp cận và tương tác với họ hiệu quả hơn.

Nội dung chính

  • Làm SEO cho người dùng chứ không phải cho các công cụ tìm kiếm.
  • Có 3 loại truy vấn: “Làm cái gì đó”, “Thông tin”, “Địa chỉ trên Internet”.
  • Họ có hài lòng với những gì họ tìm thấy hay không?
  • Hành vi tìm kiếm của người dùng trên Internet.
  • Tìm kiếm là rất, rất phổ biến.

Bài 2: “Họ” sử dụng công cụ tìm kiếm ra sao?
5 (100%) 1 vote
0